Abiks asjaajamisel

viited ehitusregistrisse ja kerge ja lühike jutt selle kohta,et kui plaanid ehitada või muuta olemasolevat ehitust siis on vaja koostada projekt , kooskõlastada omavalitsusega , vajadusel keskkonnateenistusega ja võtta ehitusluba. pärast ehitust vaja taotleda kasutusluba