Heitvete käitlus kasutades looduse enda puhastusvõimet


Looduse puhastusvõime
Kasutades looduse abi heitvete puhastamiseks toimub septikus tahkete ainete settimisprotsess ja selle järel juhitakse heitveed imb-või filterväljakule.

Mis on septik?
Septik on mitmekambrine mahuti, millest aeglaselt juhitakse läbi heitveed. Tahked osad settivad mahuti põhja, toimub anaeroobne lagundusprotsess ja sete hüdrolüüsub osaliselt. Peale kolmanda settekambri läbimist juhitakse heitveed, millest on eraldunud hõljum ja sete kas imb-või filterväljakule.

Loe edasi: Heitvete käitlus kasutades looduse enda puhastusvõimet